Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w sprawie audytu energetycznego ( Firma Energomix) dla studentów, którzy zapisali się na listę u dr inż. Marka Wiśniewskiego, odbędzie się w piątek 27.01. 2017 r. o godz. 9.00 w sali B2 105. Czas spotkania ok. 2 godz. Zapraszamy również chętnych, którzy nie zapisali się jeszcze na listę.

\ Czytaj 2017-01-23

Spotkanie z uczniami Technikum Samochodowego w ramach akcji rekrutacyjnej 2017/2018

W dniu 11.01.2017 r. odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu z uczniami wszystkich klas maturalnych. W spotkaniu wzięli udział prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko i dr inż. Robert Gielniewski. Oprócz informacji dotyczącej rekrutacji prof. Wincenty Lotko wygłosił referat na temat: Paliwa alternatywne do silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Spotkanie zakończyło się dyskusją z maturzystami.

\ Czytaj 2017-01-13

Informacja o terminie wyjazdu studentów do fabryki Kongsberg w Pruszkowie

Studenci, którzy zapisali się na wycieczkę do fabryki Kongsberg proszeni są o przybycie w dniu 12.12.2016 r. ok. godz. 7:30-7:50 na parking przed Instytutem Eksploatacji Pojazdów i Maszyn UTH Radom, ul. Chrobrego 45. Planowany odjazd autokaru - godz. 8:00.

\ Czytaj 2016-12-05

Podziękowanie

Podziękowanie Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim za umożliwienie uczniom Technikum wzięcia udziału w wykladach na Wydziale Mechanicznym UTH Rad...

\ Czytaj 2016-12-05

Warsztaty z fizyki

3 grudnia w Instytucie Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym UTH Radom zorganizowane zostały warsztaty laboratoryjne: „Akustyka, muzyka i fale oraz weryfikacja molekularnej budowy materii”. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów profilowanych klas Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, którzy przygotowują się do startu w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej oraz Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Spotkanie było również okazją do promocji Wydziału Mechanicznego. Wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia laboratoryjne przeprowadził dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. nadzw. UTH z Katedry Fizyki...

\ Czytaj 2016-12-05

Zajęcia z fizyki

5 listopada w Instytucie Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym UTH Radom odbyły się zajęcia olimpijskie z fizyki dla uczniów profilowanych klas Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia laboratoryjne przeprowadził dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. nadzw. UTH reprezentujący Katedrę Fizyki. Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: ...

\ Czytaj 2016-11-18

Seminarium Pana dr. hab. inż. Mirosława Ruckiego prof. ndzw. UTH

W imieniu Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn, Pana prof. dr. hab. inż. Tadeusza Opary, zapraszam na seminarium Pana dr. hab. inż. Mirosława Ruckiego prof. ndzw. UTH w Radomiu, mające na celu przybliżyć zakres prac i zainteresowań naukowych Pana Profesora Mirosława Ruckiego - pracownika Zakładu Inżynierii Materiałowej IBM WM. Seminarium pt.: "Metrologia w systemach kontroli jakości" odbędzie się 17 listopada 2016 roku (czwartek), o godzinie 11:30, w budynku głównym Wydziału Mechanicznego, w Auli A2-115...

\ Czytaj 2016-11-10

Stypendia stażowe

W celu stworzenia możliwości podniesienia kwalifikacji i zdobycia odpowiedniego doświadczenia studentów, a także wsparcia przedsiębiorców, Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę nr 315/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów uczelni wyższych przegotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia...

\ Czytaj 2016-11-04

XXVIII Radomskie Dni Techniki

W ramach XXVIII Radomskich Dni Techniki, w dniu 19 października uczniowie radomskich szkół średnich mieli możliwość obejrzeć laboratoria Wydziału Mechanicznego. Imprezę wsparła firma KONGSBERG Automotive. Jej przedstawiciel, inż. Grzegorz Kasperczyk prezentował studentom UT-H Radom oraz uczniom radomskich szkół rozwiązania techniczne stosowane w nowoczesnych fotelach samochodowych. Zainteresowane osoby miały możliwość osobiście przetestować fotele firmy KONGSBERG wyposażone w funkcje: masażu, wentylacji, ogrzewania i elektrycznego sterowania. Szersza relacja z imprezy została zawarta w relacji Echa Dnia.

\ Czytaj 2016-10-26

Zebranie Studenckiego Koła Naukowego DRON-K.

Zapraszam do współpracy w ramach Koła nad projektami obiektów latających, jeżdżących lub pływających. Spotkanie robocze uczestników Koła odbędzie się w dniu 26.10.2016. (środa) w sali B2-103 (Borki) o godzinie 16.30. W trakcie spotkania omówiona zostanie realizacja projektów oraz sprawy organizacyjne...

\ Czytaj 2016-10-18

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Dnia 11 października 2017 r. odbyła się wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2016/2017. W uroczystości brali udział przedstawiciele radomskiego biznesu, dziekani wydziałów UTH w Radomiu, dyrektorzy szkół średnich oraz pracownicy wydziału. Uroczyste ślubowanie złożyli studenci pierwszego roku. W trakcie inauguracji Dziekan Wydziału Mechanicznego wręczył dyplom dr inż. Kamilowi Łodygowskiemu. Promotorem pracy doktorskiej był prof. zw. dr hab. inż. Wincenty Lotko...

\ Czytaj 2016-10-12

Ogłoszenie

W związku z Inauguracją roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Mechanicznym UTH Radom, która odbędzie się 11 października 2016 roku o godz. 10.30 ogłaszam w tym dniu godziny dziekańskie od 10.00 do 12.00...

\ Czytaj 2016-10-06

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu mają zaszczyt zaprosić PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WYDZIAŁU na UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI roku akademickiego 2016/2017 która odbędzie się w dniu 11 października 2016 roku o godz. 10.30 w sali 114 (aula A1) w budynku głównym Wydziału (B3) przy ul. Krasickiego 54 w Radomiu...

\ Czytaj 2016-10-05

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 14 października 2014 roku, poz. 1383) zawiadamiam, że dnia 30 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Krasickiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Piotra Nowaka na temat: Analiza mechanizmu starzenia fizycznego kotłów energetycznych

\ Czytaj 2016-09-20

Ogłoszenie

Termin zaliczenia i egzaminu poprawkowego z przedmiotów Budownictwa ogólnego i z Technologii betonu u dr inż. M. Ahmad, ustalony został na dzień 22.09.2016 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali 327.

\ Czytaj 2016-09-20

Ogłoszenie

Spotkanie zaliczeniowe z przedmiotów prowadzonych przez R. Dachowskiego i A. Wójcickiego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się w czwartek 22.09.2016., w siedzibie Wydziału Mechanicznego, w sali B1-324 o godzinie 11.00. Prowadzącym będzie M. Ahmad.

\ Czytaj 2016-09-20

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 14 października 2014 roku, poz. 1383) zawiadamiam, że dnia 26 września 2016 r. (poniedzialek) o godz. 11.00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Krasickiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Romana Króla na temat: Modelowanie wytężenia i prognozowanie trwałości zmęczeniowej pił taśmowych z uwzględnieniem naprężeń własnych powstałych w procesie produkcji...

\ Czytaj 2016-09-19

Wyjazdy pracowników Wydziału Mechanicznego do zagranicznych uczelni w 2016 r.

Dział Współpracy z Zagranicą pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu Erasmus+ w UTH Radom. W związku z tym pracownicy, którzy chcieliby wyjechać do zagranicznych uczelni w celu realizacji zajęć dydaktycznych oraz promocji Uczelni proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ w terminie do 30.09.2016 r. Wyjazdy muszą być zakończone przed 31.12.2016r...

\ Czytaj 2016-09-14

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Projektowanie procesów technologicznych części maszyn...

\ Czytaj 2016-09-14

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia z przedmiotu Matematyka u dr. Wioletty Sarneckiej odbędzie się dnia 17.09.2016 r. o godz. 9.00 w sali 208 w budynku Wydziału Ekonomicznego.

\ Czytaj 2016-09-12

Studia podyplomowe - rekrutacja

Wciąż trwa nabór na studia podyplomowe PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE” (XIII edycja) . Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

\ Czytaj 2016-09-09

Informacja dla studentów

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Fizyka u prof. Katarzyny Brzózki odbędzie się dnia 21.09.2016 r. o godz. 10.00 w sali 131.

\ Czytaj 2016-07-07

XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej

W dniach 19-22 czerwca 2016 roku w Turnie k. Białobrzegów nad Pilicą odbyło się XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej. Organizatorem Konferencji była Katedra Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Już po raz jedenasty nadarza się okazja do wspólnego spotkania polskiej społeczności naukowej, zajmującej się spektroskopią mössbauerowską oraz jej zastosowaniami w różnych dziedzinach nauki i techniki....

\ Czytaj 2016-07-04

Wyjazdy pracowników i studentów do zagranicznych uczelni UE w roku akademickim 2016/2017

Studenci pobierający stypendium socjalne oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o preferencyjny wyjazd na studia do zagranicznej uczelni w roku akademickim 2016/2017...

\ Czytaj 2016-06-21

Bezpłatne szkolenia i płatne staże

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, ze wskazanych powiatów województwa mazowieckiego. Powiaty objęte wsparciem: białobrzeski, kozienicki, radomski, Radom, zwoleński, lipski, przysuski, szydłowiecki...

\ Czytaj 2016-06-20

Konkurs „Innovate with Kongsberg Automotive...”

To ostatni dzwonek dla młodych polskich inżynierów, aby wziąć udział w konkursie „Innovate with Kongsberg Automotive. Choose your automotive career path” i dołączyć do największego zespołu norweskiego holdingu w zakładzie w Pruszkowie. Projekty, dotyczące innowacyjnych rozwiązań, jakie można wykorzystać w fotelach samochodowych przyszłości, przyjmowane będą już tylko do 30 czerwca br. Zwycięzca konkursu, zanim zacznie karierę w Polsce, będzie miał także okazję przyjrzeć się, jak pracują najlepsi projektanci, konstruktorzy oraz inżynierowie w fabrykach w Norwegii lub centrum R&D w Niemczech...

\ Czytaj 2016-06-20

Interaktywna instalacja

Dzięki współpracy z firmą Kongsberg Automotive, w budynku Dziekanatu Wydziału Mechanicznego przy ul.Krasickiego 54 można zobaczyć interaktywną instalację w dn. 16-22.06.2016...

\ Czytaj 2016-06-20

Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji dla studentów studiów stacjonarnych

\ Czytaj 2016-06-16

Sesja egzaminacyjna

Harmonogram sesji dla studentów studiów niestacjonarnych

\ Czytaj 2016-06-16

Praktyka/Praca w GGG

Firma GGG oferuje możliwość odbycia płatnych praktyk dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Praktyka umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu obróbki metali, jak również wytwarzania precyzyjnych części z wykorzystaniem najnowocześniejszych maszyn CNC...

\ Czytaj 2016-06-15

Spotkanie z przedstawicielami firmy PROMES365.pl

W czwartek 16 czerwca o godz. 9.15 w sali 131 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy PROMES365.pl, dedykowane studentom 6-tego semestru, którzy są zainteresowani pracą projektanta/konstruktora. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy...

\ Czytaj 2016-06-14

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szcególowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) zawiadamiam, że dnia 20 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Krasickiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Ziąbskiej na temat: Badanie trwałości sprzęgła hydraulicznego z cieczą elektroreologiczną...

\ Czytaj 2016-06-10

Zebranie Studenckiego Koła Naukowego DRON-K.

Zapraszam do współpracy w ramach Koła nad projektami obiektów latających. Spotkanie robocze uczestników Koła odbędzie się w dniu 14.06.2016. (wtorek) w sali B2-103 (Borki) o godzinie 16.00. W trakcie spotkania omówiona zostanie realizacja projektów oraz sprawy organizacyjne...

\ Czytaj 2016-06-09

Dni otwarte w DURR

W dniu 02.06.2016 w ramach otwartych dni w firmie DURR studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z działalnością firmy, programami praktyk, staży, propozycjami prac dyplomowych i ewentualnych ofert pracy...

\ Czytaj 2016-06-03

Rekrutacja 2016/2017 - Studia doktoranckie

Wydział Mechaniczny UTH Rad. ogłasza nabór na studia doktoranckie w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. Wykaz wymaganych dokumentów od osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia doktoranckie zawiera załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji (zakładka "Studia doktoranckie"). Komplet dokumentów należy składać Biurze Obsługi Studenta 3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Krasickiego 54, wtorek - piątek w godz. 11 - 14. Termin przyjmowania dokumentów: do dnia 15 września 2016 roku

\ Czytaj 2016-06-02

Wykład „Nowa energetyka, czyli ogniwa słoneczne nowej generacji”

Liceum im J. Kochanowskiego w Radomiu zaprasza studentów Wydziału Mechanicznego (zwłaszcza kierunku: Odnawialne Źródła Energii) na wykład „Nowa energetyka, czyli ogniwa słoneczne nowej generacji”, który wygłoszą: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło /Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej/, Grzegorz Matyszczak / student III roku Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej/. Wykład odbędzie się 3 czerwca 2016 /piątek/ r. w Resursie Obywatelskiej, o godz.13.00...

\ Czytaj 2016-05-30

Dni Otwarte w DURR

Prezentacja firmy, rekrutacja nowych pracowników...

\ Czytaj 2016-05-24

Wyniki II tury wyborów do Rady WM

W wyniku głosowania w II turze wyborów do Rady Wydziału Mechanicznego (w grupie pozostałych nauczycieli akademickich) mandat otrzymał Zbigniew Chmielewski.

\ Czytaj 2016-05-23

Zajęcia z młodzieżą

W dniach 19.04.2016, 7.05.2016 i 21.05.2016 Studenckim Laboratorium Fizyki odbyły się zajęcia z młodzieżą VI Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu prowadzone przez dr hab. Tadeusza Szumiatę. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmowała mechanikę, optykę geometryczną i falową, podstawy fizyki kwantowej, elektrotechniki, fizyki ciała stałego i materiałów magnetycznych. Celem zajęć było przygotowanie licealistów do etapów doświadczalnych Olimpiady Fizycznej i Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz prezentacja możliwości naukowo-dydaktycznych Katedry Fizyki i Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu. Na program zajęć składały się poniższe zagadnienia...

\ Czytaj 2016-05-21

Ogłoszenie wyborcze

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza dn. 23 maja 2016 w Auli A1 (sala 114 Borki) II turę wyborów...

\ Czytaj 2016-05-19

Wybory do Rady WM i Senatu - wyniki

Wyniki wyborów do Rady Wydziału Mechanicznego z grupy pracowników...

\ Czytaj 2016-05-19

Oferta staży i pracy w firmie DURR

W dniu 13 maja odbyło się w DURR spotkanie m.in. w sprawie staży dla studentów w firmie oraz ich późniejszego zatrudnienia. DURR przestawił wymagania dotyczace profilu pracownika. Firma wyraziła zainteresowanie zatrudnieniem zarówno absolwentów po mechanice i budowie maszyn, jak i po budownictwie (projektowanie konstrukcji stalowych). Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktow z firmą DURR...

\ Czytaj 2016-05-18

Ogłoszenie

W związku z wyborami do Senatu UTH Radom i Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 19 maja 2016 r. ogłaszam godziny dziekańskie od 8.00 do 11.00...

\ Czytaj 2016-05-18

Wybory do Senatu i Rady Wydziału Mechanicznego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza dn. 19 maja 2016 w Auli A1 (sala 114 Borki) wybory wg następującego porządku...

\ Czytaj 2016-05-17

Seminarium dydaktyczno - naukowe

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium dydaktyczno-naukowym, przeznaczonym dla studentów Uniwersytetu, które odbędzie się 17 maja w ramach projektu Mazak Academy. Miejsce seminarium: Wydział Mechaniczny UTH Rad., aula A2, ul. Krasickiego 54, rozpoczęcie spotkania o godz. 10...

\ Czytaj 2016-05-16

Praktyki zawodowe - RADMOT

W dniu 18.05.2016 (środa) o godzinie 12:15, w sali B1-218 budynku Wydziału Mechanicznego UTH przy ulicy Krasickiego 54, odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy RADMOT Sp. z o. o. Sp. k. w celu przedstawienia studentom 6 semestru kierunku MiBM oferty zawodowych praktyk wakacyjnych. Zapraszam do uczestnictwa zainteresowane osoby...

\ Czytaj 2016-05-09

Spotkanie z przedstawicielami firmy Kongsberg - Automotive

Serdecznie zapraszam w dn. 17.05.2016 o godz.12.15 w sali A2 (ul.Krasickiego 54) na kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy Kongsberg - Automotive . Będzie to już drugie spotkanie z firmą, która organizuje konkurs dla studentów kierunków technicznych na temat: „KOMFORT PASAŻERA W SAMOCHODZIE PRZYSZŁOŚCI”. Gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych tematyką innowacyjnego projektowania, wytwarzania i wdrażania produktów...

\ Czytaj 2016-05-09

HANNOVER MESSE 2016

W dniach 24 - 27.04.2016 r. kolejny raz studenci Wydziału Mechanicznego sem. VI specjalności „Projektowanie i wytwarzanie maszyn” zwiedzali targi Hannover Messe w ramach programu Tec2You. Celem programu było zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle...

\ Czytaj 2016-05-07

Seminarium doktoranckie IBM

Dyrektor Instytutu Budowy Maszyn zaprasza na seminarium naukowe poświęcone tematowi przyszłej rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jarosława ZEPCHŁO, pt.: „Badania eksperymentalne i analiza zużywania ściernego kompozytów ziarnami umocowanymi”, które odbędzie się w dniu 12 maja (czwartek) 2016 roku o godzinie 10:30, w budynku Wydziału Mechanicznego, przy ulicy J. Krasickiego 54B, w sali B3-115 (Aula A2). Opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Wojciech Żurowski prof. ndzw UTH w Radomiu.

\ Czytaj 2016-05-06

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 14 października 2014 roku, poz. 1383) zawiadamiam, że...

\ Czytaj 2016-05-05

Wykład otwarty

Katedra Fizyki Wydziału Mechanicznego zaprasza na interesujący wykład p.t. „Choroba Parkinsona - tajemnicze znikanie istoty czarnej”, który odbędzie się w auli A1 budynku głównego Wydziału Mechanicznego (ul. Krasickiego 54) 12 maja o godz. 10.30. Wykład wygłosi dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, zajmująca się od lat badaniami fizycznymi zmian w mózgu, powiązanych z chorobą Parkinsona. Współautorem jest prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman, prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie i kierownik Kliniki Neurologii UM, członek prezydium Komitetu Nauk Neurologicznych PAN.

\ Czytaj 2016-05-04

Wybory 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że zgodnie ze szczegółowym terminarzem wyborów, do 13.05.2016 (piątek) do godz. 12.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Senatu Uczelni...

\ Czytaj 2016-05-04

Wybory 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że zgodnie ze szczegółowym terminarzem wyborów, do 13.05.2016 (piątek) do godz. 12.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady Wydziału Mechanicznego...

\ Czytaj 2016-05-04

Wyniki wyborów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że dn. 28 kwietnia 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego dokonało wyboru dra hab. inż. Andrzeja Różyckiego - na funkcję Prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich, dra inż. Zbigniewa Siemiątkowskiego - na funkcję Prodziekana ds. rozwoju i współpracy.

\ Czytaj 2016-04-28

Godziny dziekańskie

W związku z wyborem Prodziekanów Wydziału Mechanicznego UTH Radom w dniu 28 kwietnia 2016 r. ogłaszam godziny dziekańskie od 10.00 do 12.00 dla pracowników i studentów wchodzących w skład KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO i członków WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ....

\ Czytaj 2016-04-27

Wybory 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego UTH Rad. informuje, że wpłynęły zgłoszenia kandydatów na następujące funkcje...

\ Czytaj 2016-04-25

Pokazy dydaktyczne z fizyki

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Dydaktycznym Laboratorium Fizyki WM odbyły się pokazy dydaktyczne z fizyki dla trzech grup gimnazjalnych. Pomysłowe doświadczenia, przeprowadzone w swobodnej atmosferze, miały na celu zaciekawienie młodzieży zjawiskami fizycznymi, pobudzenie do myślenia i dyskusji oraz promocję naszego Wydziału i Uczelni...

\ Czytaj 2016-04-25

Konkurs firmy Kongsberg

Firma Kongsberg organizuje konkurs dla studentów uczelni technicznych. Pula nagród wynosi 12 tys zł plus możliwość uzyskania płatnego stażu oraz odbycia praktyki zawodowej...

\ Czytaj 2016-04-19

Zebranie Studenckiego Koła Naukowego DRON-K.

Zapraszam na zebranie Koła, które odbędzie się w dniu 19.04.2016. (wtorek) w sali B2-103 (Borki) o godzinie 17.00. W trakcie spotkania omówiona zostanie realizacja projektów oraz sprawy organizacyjne...

\ Czytaj 2016-04-12

Prezentacja firmy Kongsberg Automotive

Drodzy Studenci/Absolwenci! W imieniu firmy Kongsberg Automotive - Biuro Karier UTH w Radomiu serdecznie zaprasza na prezentację: „KOMFORT PASAŻERA W SAMOCHODZIE PRZYSZŁOŚCI” - KONGSBERG AUTOMOTIVE

\ Czytaj 2016-04-08

Wyniki wyborów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że dn. 7 kwietnia 2016 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego dokonało wyboru prof. dra hab. inż. Wojciecha Blajera na funkcję Dziekana Wydziału Mechanicznego UTH Rad.

\ Czytaj 2016-04-07

Godziny dziekańskie

Aby umożliwić pracownikom i studentom Wydziału Mechanicznego UTH Radom udział w prezentacji kandydatów na Dziekana...

\ Czytaj 2016-04-05

Wybory Dziekana WM

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza...

\ Czytaj 2016-04-04

Wybór tematu pracy dyplomowej

Tematy prac dyplomowych studenci wybierają w Instytutach...

\ Czytaj 2016-03-30

Zmarł dr inż. Jan Kwaśniak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 marca 2016 r. zmarł w wieku 72 lat dr inż. Jan Kwaśniak. Msza Święta odprawiona zostanie dnia 30 marca 2016 r. o godz. 14…

\ Czytaj 2016-03-29

III Ogólnopolska Konferencja...

Dyrektor Instytutu Budowy Maszyn, dr hab. inż. Wojciech Żurowski prof. ndzw UTH w Radomiu, w imieniu Organizatorów, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej “Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce - Automatyzacja procesów produkcyjnych”, która odbędzie się w Jedlni-Letnisko, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego, w terminie 4-6 lipca 2016 roku (szczegóły w komunikacie).

\ Czytaj 2016-03-18

Wybory 2016 - ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że zgodnie ze szczegółowym terminarzem wyborów, do 01.04.2016 (piątek) - godz. 12.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na DZIEKANA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO...

\ Czytaj 2016-03-17

OSSM 2016

Gorąco zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, które odbędzie się w dniach 19-22 czerwca 2016 roku w Turnie k. Białobrzegów nad Pilicą. Organizatorem Konferencji jest Katedra Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu...

\ Czytaj 2016-03-02

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie na Wydziale Mechanicznym UTH w roku akademickim 2015/2016...

\ Czytaj 2016-02-26

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów z dnia 24-02-2016 roku...

\ Czytaj 2016-02-26

Godziny dziekańskie

Z uwagi na wybory do Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego w grupie pozostałych nauczycieli akademickich w dniu 24.02.2016 r. (środa) Dziekan ogłasza godziny dziekańskie dla tej grupy pracowników od 10.00-12.00

\ Czytaj 2016-02-22

II tura wyborów

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza dn. 24 lutego 2016 w Auli A1 - 114 (Borki) wybory (II tura)...

\ Czytaj 2016-02-19

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów z dnia 18-02-2016 roku...

\ Czytaj 2016-02-18

Wybory 2016 - ogłoszenie

WYBORY NA KADENCJĘ 2016-2020 do Kolegium Elektorów Uczelni i do Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza dn. 18 lutego 2016 w Auli A1 (sala 114 Borki) ...

\ Czytaj 2016-02-15

Wybory 2016 - ogłoszenie

Lista kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni na kadencję 2016-2020 z grupy samodzielnych pracowników nauki...

\ Czytaj 2016-02-15

Wybory 2016 - ogłoszenie

Lista kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni na kadencję 2016-2020 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki...

\ Czytaj 2016-02-15

Wybory 2016 - ogłoszenie

Lista kandydatów do Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki...

\ Czytaj 2016-02-15

Wybory 2016 - ogłoszenie

Lista kandydatów do Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi...

\ Czytaj 2016-02-15

Wybory 2016 - ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że zgodnie ze szczegółowym terminarzem wyborów, do 12.02.2016 (piątek) do godz. 12.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów do składu Kolegium Elektorów Wydziału Mechanicznego...

\ Czytaj 2016-02-01

Wybory 2016 - ogłoszenie

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Mechanicznego ogłasza, że zgodnie ze szczegółowym terminarzem wyborów, do 12.02.2016 (piątek) do godz. 12.00 przyjmuje zgłoszenia kandydatów do składu Kolegium Elektorów Uczelni...

\ Czytaj 2016-02-01


1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6


© Copyright 2016, Wydział Mechaniczny UTH Rad.