ansys-lipiec-19-1

Szkolenie z programu Ansys Mechanical

W dniach 08-12,24-26,30-31 lipca 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ul.Stasieckiego 54 pok.307 odbyło się dla 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego „Szkolenie z programu Ansys Mechanical”. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach działania „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” z…

mesco-ansys

Bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy ANSYS, Inc.

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno Humanistycznym w Radomiu a firmą MESco Sp z o.o. – oficjalnym dystrybutorem oprogramowania ANSYS w Polsce, pracownicy oraz studenci naszej uczelni otrzymują bezpłatny dostępny jest tego oprogramowania. Może być ono wykorzystywane zarówno…

krynica2019pk

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej dla studentów i młodych naukowców

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przy współudziale Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki gdańskiej zapraszają do udziału w sesji plakatowej 65 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB studentów i młodych naukowców, asystentów, słuchaczy studiów…

doktorat

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128…

logo_marki_radom

KONKURS PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza nabór prac do konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia”

megaphone-1468168_960_720

GODZINY DZIEKAŃSKIE

W związku uroczystościami pogrzebowymi św. p. prof. Tomasza Budzynowskiego,

klepsydrat-w-budzynowski

Odszedł nasz współpracownik, kolega, przyjaciel…

Z ogromnym żalem zawiadamiam całą społeczność naszego Wydziału, że zmarł nasz wieloletni Współpracownik Pan prof. Tomasz Budzynowski, były Dziekan Wydziału Mechanicznego oraz Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mimo, że w ostatnich latach był już emerytem służył nam, do ostatnich swych dni,…