doktorat

Z A W I A D O M I E N I E O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 10…

stypendium-radom-03-2019

Stypendia dla studentów

Studenci wyższych uczelni przygotowujący się do podjęcia pracy na terenie miasta mogą ubiegać się o stypendia stażowe – maksymalnie 1500 zł brutto miesięcznie, a okres stażu – od trzech do sześciu miesięcy. O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba posiadająca status studenta,…

praktykiumarszalka

V edycja programu „Praktyki u Marszałka”

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w okresie wakacyjnym (od lipca do września), będzie realizowana V edycja programu „Praktyki u Marszałka”

fue-logo

Konferencja Naukowo-Techniczna „Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych” – ZAPROSZENIE

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, Pana Prezesa Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego oraz wszystkich Współorganizatorów, serdecznie zapraszamy do udziału w: VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych” FUE 2019 Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 maja 2019 roku w Sandomierzu, w…

mathematics-1509559_1920

Certyfikaty dla studentów

W okresie luty – marzec 2019 wręczane są certyfikaty studentom Wydziału Mechanicznego UTH Radom uczestniczącym w I edycji certyfikowanych, dwóch kursów e-learningowych: 1) Mathcad: Starter – w terminie 07.01.-13.01.2018, 2) Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu…