projektuthrad

Rekrutacja na specjalność CAE na kierunku MiBM

Koordynator na Wydziale Mechanicznym projektu „Zintegrowany Program UTHRad.” nr POWR.03.05.00-00-Z105/17 zawiadamia o rozpoczęciu rekrutacji na specjalność CAE na kierunku MiBM realizowaną w języku angielskim na Wydziale Mechanicznym, która będzie realizowana od roku akademickiego 2020/21. Maksymalna liczba studentów, którzy mogą być…

wm-logo

OGŁOSZENIE Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2020r.

  Wyniki wyborów do Senatu   Wydziałowa Komisja informuje, że w wyborach do Senatu  w grupie profesorów/profesorów UTH (OKRĘG nr 6) w I Turze, wzięło udział 12 uprawnionych. Oddano 12 ważnych głosów. Nie było głosów nieważnych ani wstrzymujących się. Kandydaci…

megaphone-1468168_960_720

UWAGA DYPLOMANCI

„Termin złożenia prac dyplomowych oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych określa Regulamin studiów, przy czym w przypadku studentów kończących studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 ostateczny termin na złożenie prac dyplomowych upływa w dniu 30 czerwca 2020 r. i nie podlega przedłużeniu na…

wm-logo

OGŁOSZENIE Komisji Wyborczej p.j.o. Okręg nr 6

OGŁOSZENIE Komisji Wyborczej p.j.o. Okręg nr 6 Kandydatami z Wydziału Mechanicznego do Senatu UTH Radom na kadencję 2020-2024 są:   – w grupie przedstawicielskiej profesorów oraz profesorów UTH (4 mandaty): Górski Krzysztof Puchalski Andrzej Szumiata Tadeusz Żurowski Wojciech – w…

megaphone-1468168_960_720

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ

Harmonogram egzaminów odbywających się w sesji semestru letniego roku akademickiego 2019-2020 dostępny jest do pobrania w zakładce PLANY ZAJĘĆ lub bezpośrednio z odnośnika

wm-logo

OGŁOSZENIE Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego

Zgłaszanie kandydatów do Senatu UTH Radom na kadencję 2020-2024  W związku z rozpoczęciem procedury zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu informuję, że zgłoszeń kandydatów na Wydziale Mechanicznym będzie można dokonać w terminie od 29.05.2020 (piątek)…

wm-logo

Media o Wydziale Mechanicznym UTH

Wydział Mechaniczny jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, od swego zarania tworzącym historię radomskiego środowiska akademickiego. Absolwentami Wydziału Mechanicznego zostało ponad 6 tysięcy studentów.  Obecnie studenci kształcą się w systemie studiów dziennych i zaocznych na 3 kierunkach studiów: • Mechanika…

online-4727942_1920

PLAN WYKŁADÓW ONLINE

ZAPRASZAMY wszystkich studentów Wydziału Mechanicznego na wykłady zdalne online realizowane za pomocą usługi Teams.