Archive For Czerwiec, 2017

Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni

Wszystkich zainteresowanych konkursem  na Zintegrowane Programy Uczelni informujemy, że składanie własnych propozycji możliwe jest do 07.07.2017 r. Informacje o osobach odpowiedzialnych za poszczególne moduły można uzyskać w sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego, tel: 48 361-76-00, e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl Niezbędne dokumenty są do pobrania w…

doktorat

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) zawiadamiam, że dnia…

egzamin

Sesja egzaminacyjna

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem sesji letniej… Harmonogram – część 1 Harmonogram – część 2 Harmonogram – część 3

rekrutacja

Rekrutacja 2017/2018

Wydział Mechaniczny UTH Rad. prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018. Od 15 maja 2017 r. kandydaci na studia mogą rejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (SIRK) dostępnym na stronie www.sirk.uniwersytetradom.pl Dla kandydatów na studia na Wydziale…

facebook

Polub nas na Facebook

Szanowni Państwo, zachęcamy do polubienia strony Wydziału Mechanicznego na portalu Facebook. Nasz adres na Facebook…