Archive For Wrzesień 24th, 2018

89859335767b31a715b8

Ocena kierunku Logistyka przez Polską Komisję Akredytacyjną

Jest nam miło poinformować, że kierunek studiów Logistyka oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną otrzymał ocenę „pozytywną”. Cieszy fakt, że wszystkie z ocenianych kryteriów uzyskały ocenę „w pełni”, a poziom prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe.