Archive For Wrzesień 5th, 2019

doktorat

Z A W I A D O M I E N I E O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 17 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Eugeniusza Stasieckiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Hernika na temat: „ Wpływ eteru dietylowego w mieszaninie…