Archive For Grudzień 4th, 2019

przechwytywanie

Stypendia dla młodych naukowców II edycja 2019

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców mogą być przesyłane elektronicznie do Działu Spraw Studenckich do dnia 16 grudnia 2019 r na adres mailowy: sprawystudenckie@uthrad.pl.