Wizyta studentów w firmie PMP Poland

pmp

20170125_101358W dniach 24 i 25 stycznia grupa studentów MiBM (sem. III i V) Wydziału Mechanicznego uczestniczyła w spotkaniu w firmie: PMP Precision Machine Parts Poland. W ramach wyjazdu odbyło się spotkanie z Panem Andrzejem Strzelczykiem, Prezesem Zarządu PMP Poland Sp. z o.o. oraz z Panią Jolantą Pilecką, Kierownikiem Działu Zasobów Ludzkich. Podczas wizyty studenci mogli zobaczyć  każdy wydział zakładu, porozmawiać z pracownikami, którzy niejednokrotnie są absolwentami naszego Wydziału, dowiedzieć się bezpośrednio od Pana Prezesa czym zajmują się poszczególne wydziały, a także przekonać się o warunkach pracy na poszczególnych stanowiskach. Pan Prezes podkreślił w trakcie spotkania wysoki poziom merytoryczny zatrudnionych absolwentów naszego Wydziału oraz zaprosił do ubiegania się o praktyki i staże w swojej firmie. Spotkanie z Kierownikiem Działu Zasobów Ludzkich umożliwiło pozyskanie wiedzy przez studentów odnośnie warunków jakie muszą spełniać kandydaci do odbycia praktyk, lub stażu. W imieniu studentów dziękujemy za umożliwienie zrealizowania wizyty grupy studentów kierownictwu firmy PMP.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page