Spotkanie w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Spotkanie w IEPiM

W dniu 1 marca 2017r w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu przy ul. Chrobrego 45 odbyło się spotkanie przedstawicieli firm i instytucji związanych z motoryzacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: I Zastępca Prezydenta Miasta Radomia Pan Karol Semik, Komendant Wojewódzkiej Policji Pan Marek Świszcz, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej Pan Paweł Frysztak, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Pan Dariusz Piątek, Z-ca Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji Pan Karol Zielonka oraz przedstawiciele wielu firm i instytucji związanych z branżą motoryzacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także przedstawiciele władz uczelni w osobie Pana Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ds. badań naukowych dr hab. inż. Wojciecha Żurowskiego, prof. nadzw. UTH, Pana Dziekana Wydziału Mechanicznego ds. dydaktycznych i studenckich dr hab. inż. Andrzeja Różyckiego, prof. nadzw. UTH oraz inni zaproszeni goście.

Celem spotkania było określenie możliwości i form współpracy pomiędzy instytucjami branży motoryzacyjnej regionu radomskiego, Komendą Główną Policji a Instytutem Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu. Określony wstępnie na spotkaniu zakres współpracy ma dotyczyć:

  • podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych i eksperckich,
  • uwzględnianie potrzeb zaproszonych przedstawicieli instytucji w programie kształcenia studentów,
  • pomocy w modyfikacji procesu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku,
  • realizacji długoterminowych praktyk studenckich dla nowoutworzonego kierunku studiów o profilu praktycznym „Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym”.

W trakcie spotkania zaproszeni goście zapoznali się z:

  • możliwościami dydaktycznymi i badawczymi Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Mechanicznego,
  • wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i badawczych.

Spotkanie podsumowane zostało wypowiedziami i spostrzeżeniami uczestników.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page