BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS

bfye2

bfye

Zapraszamy studentów kierunku Budownictwo do udziału w społecznym programie BUILDER FOR THE YOUNG ENGINEERS, który objął patronatem Dziekan Wydziału Mechanicznego. Inicjatorem Programu jest miesięcznik Builder. Program realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa.

Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie. Tworzą oni grupę Mentorów oraz wchodzą w skład Kapituły Konkursów realizowanych w ramach Programu. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.

W ramach programu realizowane są między innymi wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne i konsultacje prowadzone przez wybitnych inżynierów budownictwa, a także konkursy, warsztaty studialne oraz giełda pracy, praktyk i staży. Udział w programie jest bezpłatny.

PARTNER SPOŁECZNY

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

PARTNERZY STRATGICZNI

AEC DesignAluprofBlitzmannBudimexCEMEX PolskaEjotMax FrankMostostal WarszawaPERI PolskaBlachy PruszyńskiUnibepWarbud, Fundamenta, NDI

Więcej informacji na FB:

https://www.facebook.com/4YoungEngineers/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page