Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

doktorat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) zawiadamiam, że dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Krasickiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jerzego Kaparuka na temat: Wpływ modyfikacji silnika o zapłonie samoczynnym w celu zasilania paliwem LPG z zastosowaniem zapłonu iskrowego na podstawowe parametry pracy i procesu spalania.

Promotor:

prof. dr hab. inż. Sławomir Luft, prof. zw. UTH Radom – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Andrzej Różycki, prof. nadzw. UTH Radom – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Z pracą doktorską można zapoznać się w oddziale udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Krasickiego 54.

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH Rad.

prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page