Komisja Europejska poszukuje ekspertów

ke

Komisja Europejska poprzez swoje instytucje wykonawcze realizuje wiele projektów, które są oceniane przez niezależnych ekspertów. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W bazie danych europejskich ekspertów w dalszym ciągu brakuje osób reprezentujących środkowo-wschodnią część Europy. Komisja Europejska przywiązuje szczególną uwagę do tego, aby gremium ekspertów w szerszym zakresie reprezentowało środkowo-wschodnią część Europy. Z tego powodu warto zarejestrować się jako ekspert w bazie danych, która jest dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. nadzw., koordynator programu Erasmus+ na naszym Wydziale.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page