Szkolenie BHP

1507381148741374873686
Studenci pierwszego semestru studiów stacjonarnych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu BHP mają możliwość dołączyć do grupy w dniu 13 października 2017 r. o godzinie 19.20 w Auli A2. Podany termin jest ostateczny.
Przypominamy, że szkolenie BHP jest rygorem semestru I i niezaliczenie szkolenia skutkuje niezaliczeniem semestru.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page