Godziny dziekańskie

Z uwagi na wybory uzupełniające na Wydziale Mechanicznym w dniu 19 października 2017 r. ogłaszam godziny dziekańskie od 11.00 do 14.00.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page