Nowe stanowisko dydaktyczne

foto-stanowisko

W Laboratorium termodynamiki IMSiE na Wydziale Mechaniczny UTH Rad. uruchomiono ufundowane przez firmą Kratki.pl Marek Bal nowe stanowisko dydaktyczne wyposażone we wkład kominkowy z płaszczem wodnym. Na stanowisku będą odbywać się zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunków Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Uruchomienie stanowiska jest kolejnym etapem wieloletniej już współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym UTH Rad., a firmą Kratki.pl Marek Bal. W ramach dotychczasowych działań gości ona każdego roku studentów Wydziału Mechanicznego podczas dnia otwartego, a także organizowane są staże studenckie. Część absolwentów Wydziału Mechanicznego znajduje swoje zatrudnienie w firmie po skończeniu studiów. Jedną z kontynuowanych z powodzeniem form współpracy są również prace dyplomowe na tematy inspirowane działalnością firmy Kratki.pl Marek Bal.

Aktualnie kilka prac dyplomowych jest realizowanych we współpracy z firmą Kratki.pl  przez studentów specjalności Komputerowe Systemy Inżynierskie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Liczymy na dalszą owocną współpracę!

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page