Zintegrowany Program UTHRad. na Wydziale Mechanicznym

fundusze_unijne

Miło nam poinformować o uczestnictwie naszego Wydziału w ocenionym pozytywnie przez NCBiR i skierowanym do realizacji projekcie „Zintegrowany Program UTHRad.”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celami szczegółowymi projektu „Zintegrowany Program UTHRad” są:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
  • poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Planowane efekty na Wydziale Mechanicznym:

  • uruchomienie zajęć na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn z językiem wykładowym angielskim,
  • realizacja cyklicznych zajęć z renomowanymi zagranicznymi wykładowcami,
  • certyfikowane szkolenia dla studentów z programów MathCad, AutoCad, Inventor, Wizualizacji i Animacji, obliczeń MES w Inventorze i szkoleń z przedsiębiorczości,
  • realizacja staży studenckich,
  • certyfikowane szkolenia i zagraniczne staże dla kadry akademickiej umożliwiające podniesienie kompetencji dydaktycznych i językowych.

Wartość projektu: 4 827 173,79 zł (w tym, na Wydziale Mechanicznym: 1 361 742.04zł)

Więcej o projekcie…

Koordynator Projektu na Wydziale Mechanicznym: dr inż. Olejarczyk Krzysztof

Asystent koordynatora projektu, Instytut Mechaniki stosowanej i Energetyki: dr inż. Wikło Marcin

Asystent koordynatora projektu, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn: dr inż. Tomasz Skrzek

Asystent koordynatora projektu, Instytut Budowy Maszyn: dr hab. inż. Mirosław Rucki

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page