Zajęcia wyrównawcze z Fizyki

przechwytywanie

Dla studentów Wydziału Mechanicznego, którzy nie zdali egzaminu z przedmiotu FIZYKA z
semestru drugiego, będą prowadzone zajęcia wyrównawcze w poniedziałki i czwartki o godz.
17.45 w auli A1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłacenie powtarzanego przedmiotu.

Prodziekan d.s. dydaktycznych i studenckich
dr hab. inż. A. Różycki

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page