Pracownia drukowania 3D

0

Drukowanie 3D należy do najnowocześniejszych technologii wytwarzania. Obecnie staje się coraz bardziej znaczącym działem przemysłu i odnotowuje ciągły dynamiczny rozwój. Dlatego technologia ta znalazła się w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

W Katedrze Budownictwa na Wydziale Mechanicznym uruchomiona została Pracownia Drukowania 3D. Pracownia powstała siłami własnymi Wydziału Mechanicznego w rezultacie prowadzonych od wielu lat prac badawczych związanych z tematyką technologii przyrostowych. Pracownia wyposażona jest między innymi w drukarki 3D pracujące  w systemach FDM i SL.

Drukarki 3D w które wyposażona jest Pracownia Druku 3D

Drukarki 3D w które wyposażona jest Pracownia Druku 3D

Pracownia Drukowania 3D może być wykorzystywana przez studentów wszystkich kierunków i specjalności prowadzonych przez Uczelnię, w tym także kierunków medycznych. Wyposażenie znajdujące się w pracowni umożliwia budowanie urządzeń i przyrządów, w tym drukarek 3D, skanerów 3D, czy też pojedynczych elementów.

Wirtualne rozmieszczenie części na stole drukarki podczas przygotowania do wydruku

Wirtualne rozmieszczenie części na stole drukarki podczas przygotowania do wydruku

Wydrukowany w całości uchwyt wrzeciona obrabiarki CNC

Wydrukowany w całości uchwyt wrzeciona obrabiarki CNC

Forma do wytwarzania kostki brukowej wydrukowana na drukarce 3D

Forma do wytwarzania kostki brukowej wydrukowana na drukarce 3D

  Formy do wytwarzania kostki brukowej wydrukowane na drukarce 3D, zalane betonem


Formy do wytwarzania kostki brukowej wydrukowane na drukarce 3D, zalane betonem

Na Wydziale Mechanicznym od wielu lat prowadzone są zajęcia dydaktyczne dotyczące drukowania 3D realizowane w oparciu o rezultaty własnych prac badawczych, toteż w oparciu o te doświadczenia w Pracowni prowadzona jest działalność dydaktyczna i naukowa z możliwością wykonywania usług. W ramach prac dyplomowych powstają projekty maszyn, urządzeń, części, które mogą być wytwarzane technologią druku 3D, a wybrane projekty są realizowane w rzeczywistości. Na uwagę zasługuje fakt, że są to całkowicie samodzielne prace studentów.

Pracownia Drukowania 3D jest multimedialna i umożliwia przeprowadzenie całego procesu wytwarzania za pomocą drukowania 3D, począwszy od omówienia założeń do projektu przez projektowanie, aż do uzyskania gotowego wyrobu. Możliwa jest zatem ocena i dyskusja nad wprowadzonymi rozwiązaniami na każdym etapie wytwarzania pomiędzy ośrodkami badawczymi, konstrukcyjnymi, czy przemysłowymi.

Etapy przygotowania wydruku: rozmieszczenie elementów, określenie parametrów druku

Etapy przygotowania wydruku: rozmieszczenie elementów, określenie parametrów druku

W Pracowni Drukowania 3D ma swoją siedzibę studenckie koło naukowe DRON-K, którego członkowie wykorzystują technologie druku 3D w swojej aktywności naukowej.

Wydrukowany w ramach działalności studenckiego koła naukowego DRON-K pojazd RC

Wydrukowany w ramach działalności studenckiego koła naukowego DRON-K pojazd RC

Element pojazdu RC podczas druku

Element pojazdu RC podczas druku

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page