Specjalistyczne szkolenie na temat odczytu danych powypadkowych

fundusze_unijne

W dniach 14-18.05.2018r. w Zegrzu odbyło się szkolenie specjalistyczne na temat odczytu danych powypadkowych przez system CDR (Crash Data Retrieval) z pamięci EDR (Event Data Recorder) zainstalowanej w sterownikach układu bezpieczeństwa biernego w samochodach.

W szkoleniu tym uczestniczył mgr inż. Leszek Jemioł pracownik Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Wydziału Mechanicznego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” . Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

Pierwszy dzień szkolenie poświęcony był aspektom technicznym możliwości odczytywania danych ze sterowników przez system CDR. Pozostałe dni szkolenia poświęcone były analizie danych odczytanych ze sterownika oraz możliwości ich wykorzystania w rekonstrukcji wypadków drogowych na potrzeby Policji, Prokuratur i Sądów w Polsce. Szkolenie zostało zakończone egzaminem i potwierdzone wydaniem Certyfikatu Technika oraz Certyfikatu Analityka.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page