Certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate

przechwytywanie2

W dniach 02-03.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate.

W szkoleniu uczestniczyło 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 1.   Wstęp do analizy MES:
  ·     Omówienie wyglądu programu Fusion 360 Ultimate
  ·     Przygotowanie ustawień programu
  ·     Zapoznanie się z właściwościami tworzonej siatki obliczeniowej
  ·     Zapoznanie się z rodzajami utwierdzeń oraz typami obciążeń
 2.   Przeprowadzenie analizy MES dla pojedynczej części oraz zespołu:
  a.     Przeprowadzenie analizy naprężeń w zakresie liniowym
  ·     Definiowanie materiału i warunków brzegowych
  ·     Tworzenie siatki obliczeniowej
  ·     Omówienie wyników
  b.     Wykonanie analizy transferu ciepła
  ·     Zapoznanie się z rodzajami ruchu ciepła
  ·     Przygotowanie właściwości analizy termicznej
  c.     Wykonanie analizy modalnej
  ·     Naturalna częstotliwość
  d.     Wykonanie analizy naprężeniowo-termicznej
  ·     Omówienie typów obciążeń naprężeniowych oraz termicznych
  e.     Tworzenie i omówienie raportów końcowych
  f.     Wykonanie analizy naprężeń w zakresie nieliniowym
  ·     Omówienie właściwości ustawień analizy nieliniowej
  ·     Omówienie modeli obliczeniowych
  g.     Wykonanie analizy wyboczeniowej w zakresie liniowym
  ·     Definiowanie ustawień modułu wyboczeniowego
  h.     Przeprowadzenie analizy optymalizacji wagi
  ·     Omówienie okna modułu optymalizacji
  ·     Zapoznanie się z ustawieniami optymalizacji kształtu
  ·     Przeprowadzenie optymalizacji kształtu
  i.     Wykonanie analizy zniszczeń (Drop Test)
  ·     Zarządzanie ustawieniami programu
  ·     Definiowanie kontaktów
  ·     Tworzenie utwierdzeń w modelu
  ·     Omówienie wyników
  ·     Zarządzanie wykresami 2D
  j.     Tworzenie i omówienie raportów końcowych
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page