Certyfikowane szkolenie z programu Nastran In-Cad

zdjjecie

W dniach 04-05.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się certyfikowane szkolenie z programu Fusion360 Ultimate.

W szkoleniu uczestniczyło 5-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni” . Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  1. Wprowadzenie do Autodesk Nastran In-CAD
  2. Podstawy MES
  3. Interfejs użytkownika (GUI) Nastran In-CAD
  4. Obróbka wyników w Nastran In-CAD
  5. Siatkowanie (meshing) w Nastran In-CAD
  6. Definiowanie kontaktów w Nastran In-CAD
  7. Nastawy analiz w Nastran In-CAD
  8. Analizy dynamiczne w Nastran In-CAD
  9. Analizy nieliniowe w Nastran In-CAD
  10. Wsparcie dla Nastran In-CAD
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page