Szkolenie Prototype 3D

zdjecie-prot3d

W dniach 11-12.07.2018r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTHRadom przy ul.Stasieckiego 54 p.307 w godz.9.00-15.00 odbyło się szkolenie Prototype3D.

W szkoleniu uczestniczyło 6-ciu pracowników Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” zadanie nr 5 „Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 • Technologia druku 3D
 • Budowa i rodzaje drukarek 3D
 • Możliwości i ograniczenia przy modelowaniu do druku
 • Sterowanie drukarką 3D
 • Generowanie plików STL
 • Tworzenie warstw
 • G kody
 • Tworzywa do druku 3D
 • Przemysłowe materiały do druku 3D
 • Materiały biologiczne
 • Prototypy i modele urządzeń
 • Zastosowanie w przemyśle i medycynie
 • Stworzenie i przygotowanie modelu do druku
 • Obsługa programu sterującego drukarką 3D na przykładzie ULTIMAKER 3
 • Zasady konserwacji drukarki 3D
 • BHP podczas pracy z drukarką 3D

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page