Studia podyplomowe Drukowanie 3D

1

Na Wydziale Mechanicznym UTH w Radomiu od nowego roku akademickiego 2018/2019 planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych pod nazwą „Drukowanie 3D”. Będą to studia dwusemestralne, prowadzone systemem zaocznym. Studia będą realizowane we współpracy z Radomskim Centrum Innowacji i Technologii.

Uczestnik studiów zdobędzie wiedzę pozwalającą na prowadzenia prac wspomagających konstruowanie części maszyn, dobór materiałów w zależności od przeznaczenia części, realizację procesów wytwarzania z wykorzystaniem druku 3D, a także do pomiarów geometrii oraz badań właściwości mechanicznych wytworzonych części maszyn.

W Radomskim Centrum Innowacji i Technologii uczestnik będzie poznawał zasady nadzoru nad eksploatacją urządzeń do druku 3D, zarządzania produkcją, pracy w zespole, koordynacji prowadzenia i oceny wyników prac oraz zasady sprawnego posługiwania się oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji studiów podane zostaną we wrześniu br. Informacji wstępnych udziela Kierownik studiów podyplomowych dr inż. Jarosław Kotliński: jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl; tel. kom.: 503-473-470.

2

3

4

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page