Ocena kierunku Logistyka przez Polską Komisję Akredytacyjną

89859335767b31a715b8

Jest nam miło poinformować, że kierunek studiów Logistyka oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną otrzymał ocenę „pozytywną”. Cieszy fakt, że wszystkie z ocenianych kryteriów uzyskały ocenę „w pełni”, a poziom prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe.

uchwala-pka-log

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page