Szkolenie BHP

1507381148741374873686
Szkolenie BHP dla studentów I roku odbędzie się:
studia stacjonarne – 22 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali A1
studia niestacjonarne – 27 października 2018 r. o godz. 14.05 w sali A1
Szkolenie BHP jest rygorem semestru I i niezaliczenie szkolenia skutkuje niezaliczeniem semestru.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page