Godziny dziekańskie

zegar

W związku wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału, które odbędą się dnia 11 października br. (czwartek) ogłaszam w tym dniu godziny dziekańskie od 10,00 do 12,00.

Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH Radom
prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page