Zdobądź stypendium Ministra w kwocie 15 000 zł! Dołącz do Koła Naukowego MESIK!

mesik

Każdego roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagradza
studentów za ich szczególne osiągnięcia w zakresie nauki. W roku
akademickim 2018/19 rektorzy polskich uczelni przedstawili Ministrowi
1338 wnioski studentów o przyznanie stypendium z czego 656 wniosków
rozpatrzono pozytywnie. We wskazanej liczbie studentów znalazło się 4 z
Radomia, z czego 2 z UTH. Dla porównania w Kielcach podobne wyróżnienie
uzyskało ponad 20 studentów. Aby starać się o uzyskanie stypendium
należy wykazać odpowiedni dorobek publikacyjny, który jest możliwy do
uzyskania przez studenta we współpracy z odpowiednimi pracownikami UTH
Radom. W związku z tym zachęcamy ambitnych studentów do tego, aby
współpracowali z nami w ramach koła naukowego MESIK. We wskazanej
sprawie proszę kontaktować się z dr hab inż. Krzysztofem Górskim (email:
krzysztof.gorski@uthrad.pl) lub dr inż. Krzysztofem Olejarczykiem
(email: k.olejarczyk@uthrad.pl).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page