Spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku – Erasmus+

erasmusplus

W dn. 11.01.2019 o godz.9.30 w auli A1 zaplanowano spotkanie
informacyjne dla studentów pierwszego roku z Uczelnianym Koordynatorem
Programu Erasmus+ p.Agnieszką Dąbrowską. Spotkanie dotyczy możliwości
uczestnictwa w międzynarodowej wymianie studenckiej w ramach programu
Erasmus. Zachęcamy również do uczestnictwa w spotkaniu pracowników
Wydziału Mechanicznego planujących skorzystać z programu międzynarodowej
wymiany kadry akademickiej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page