Szkolenia na Wydziale Mechanicznym

technical-drawing-3324368_1920

W dniu 14.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 w p.308 i s.309 o godz.9.00 rozpoczęły się certyfikowane szkolenia z Zaawansowanych technologii oprogramowania  AUTOCAD i Zaawansowanych technologii oprogramowania  AUTODESK INVENTOR. W szkoleniu uczestniczą studenci Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.

szkoelnie-14-01-1

szkoelnie-14-01-2

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page