Pokazy popularno-naukowe z Fizyki

fractal-1280076_1920

W dniu 15 stycznia 2019 pracownicy Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego: dr Tadeusz Kaczor i mgr inż. Bogumił Górka przeprowadzili dwie dwugodzinne sesje scenicznych pokazów popularno-naukowych  z fizyki dla młodzieży szkolnej z Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu przynależnego do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Pokazy były realizowane  w budynku Wydziału Mechanicznego UTH w formie interaktywnej. Uczniowie, początkowo zachęcani do aktywnego brania udziału w eksperymentach, po chwili czuli się jak naukowcy. Później po osiągnięciu efektu „WOW” nikogo  do czynnego udziału w doświadczeniach nie trzeba było zachęcać. Chwilami liczba uczniów pragnących osobiście czegoś doświadczyć przewyższała ilość przyrządów pokazowych.

W programie  prezentowano autorskie demonstracje praw fizyki z zakresu:

– mechaniki ruchu ciał (zasady dynamiki, zasady zachowania: pędu, krętu i energii),

– własności płynów (prawo Archimedesa, zjawisko Bernoulliego),

– kriogeniki (zmiana własności ciał pod wpływem niskich temperatur ok. -200 oC),

– elektromagnetyzmu (siły elektromagnetyczne, własności magnetyczne i elektryczne       substancji, zjawisko indukcji elektromagnetycznej),

– ruchu falowego (drgania, fale mechaniczne, zjawisko rezonansu),

– optyki geometrycznej i falowej (zwierciadła, pryzmaty, soczewki, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja).

W obu sesjach pokazowych uczestniczyło około 80 uczniów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page