NANOMATERIAŁY DLA ENERGII

wyklad2

Katedra Fizyki Wydziału Mechanicznego zaprasza na wykład:

 „NANOMATERIAŁY  DLA  ENERGII”

Wykład wygłosi prof. dr hab. Igor Kosacki, w dniu 31.01. 2019 r. o godz. 11.00, w sali 114 (A1) Wydziału Mechanicznego

Prof. Igor Kosacki jest absolwentem UMCS i byłym pracownikiem naszej uczelni. Od 1992 r pracuje w USA (kolejno: w Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytecie Missouri-Rolla, Oak Ridge National Laboratory, Shell Oil Company), obecnie w Honeywell Process Solutions (Houston), gdzie kieruje Laboratorium Materiałów i Korozji. Jest ekspertem NATO w programie Science for Peace i członkiem Forum ds. Paliwa Wodorowego Departamentu Energii USA.

W wykładzie zostaną omówione własności optyczne i elektryczne wybranych nanokrystalicznych przewodników tlenowych oraz przewodników wodorowych, które mogą być stosowane jako elektrolity w ogniwach paliwowych, sensorach gazowych oraz membranach jonowych; zostaną również przedstawione możliwe aplikacje nanomateriałów do produkcji gazu i oleju (m.in. w celu kontroli produkcji węglowodorów oraz procesu optymalizacji korozji).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page