Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków

przechwytywanie

W dniach 28-30.01.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 p.310 w godz.9.00-16.00 odbywało się certyfikowane szkolenie: Analiza  wytrzymałościowa MES dla praktyków. W szkoleniu uczestniczyło 3 studentów Wydziału Mechanicznego.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.

szkolenie-mes-2

szkolenie-mes-1

szkolenie-mes-3szkolenie-mes-4

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page