E-learningowe, certyfikowane kursy z obsługi programu Mathcad dla studentów Wydziału Mechanicznego

przechwytywanie

W miesiącu styczniu studenci Wydziału Mechanicznego UTH Radom uczestniczyli w I edycji certyfikowanych, dwóch kursów e-learningowych:
1) Mathcad: Starter – w terminie 07.01.-13.01.2018,
2) Realizacja obliczeń matematycznych i komponowanie raportów w strukturze arkusza programu Mathcad Prime.- w terminie 14.01-27.01.2018.
W pierwszej edycji kursów uczestniczyło w każdym kursie 58 studentów.
Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page