Dodatkowe wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

erasmusplus

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/19, które mogą być realizowane w terminie do 28.02.2020.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 11.03.2019 listy proponowanych wyjazdów pracowników. Lista powinna zawierać imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej oraz miejscowość/ kraj pobytu. Listę zatwierdza koordynator wydziałowy i dziekan wydziału.
Wyjazdy te powinny być uzgodnione z uczelnią partnerską, aby dawały gwarancję zrealizowania wyjazdów i pełnego wykorzystania środków, o które będziemy wnioskować.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page