Stypendia dla studentów

stypendium-radom-03-2019

Studenci wyższych uczelni przygotowujący się do podjęcia pracy na terenie miasta mogą ubiegać się o stypendia stażowe – maksymalnie 1500 zł brutto miesięcznie, a okres stażu – od trzech do sześciu miesięcy.
O przyznanie stypendium może ubiegać się osoba posiadająca status studenta, zamieszkała na terenie Radomia, posiadająca średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomiu, w Biurze Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, ul. Żeromskiego 53, pokój 105, 106, tel.: (48) 36-20-614, mail: rsg@umradom.pl

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (wzory dokumentów do pobrania)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page