Z A W I A D O M I E N I E O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

doktorat

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 10 listopada 2015 roku, poz. 1842) zawiadamiam, że dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 1100 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Stasieckiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Jarosława Zepchły

na temat: „Analiza zużycia ściernego kompozytów podłogowych”

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Żurowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Sadowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Recenzenci:

dr hab. inż. Aneta Krzyżak
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
dr hab. inż. Andrzej Kotnarowski
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 33.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego UTH Radom (www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page