ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

doktorat

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 11 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Stasieckiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Michała Siraka

na temat: „Badania i ocena trwałości połączenia adhezyjnego powłoki lakierniczej z powierzchnią nadwozia samochodu”

Promotor: prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel
Politechnika Śląska
dr hab. inż. Wojciech Żurowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 33.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego UTH Radom (www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page