Harmonogram dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

baner-rekrutacja-2019-20

Dyżury  Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego odbywają się w godzinach od 10.00 do 13.00.

Lp Termin Członek WKR Miejsce pełnienia dyżuru
(adres nr pokoju)
Nr tel służ.

adres e-mail

1

1.07.2019
-05.07.2019

Zbigniew Pytel ul.Stasieckiego 54
pok.110
361 76 82 z.pytel@uthrad.pl
2

08.07.2019
-12.07.2019

Zbigniew Ropelewski ul.Stasieckiego 54
pok.233
361 76 06 z.ropelewski@uthrad.pl
3

15.07.2019
-19.07.2019

Zbigniew Chmielewski ul.Chrobrego 45
pok.15
361 76 68 zbigniew.chmielewski
@uthrad.pl
4

22.07.2019
-24.07.2019

Marcin
Migus
ul.Stasieckiego 54
pok.327
361 76 10 m.migus@uthrad.pl
5 25.07.2019
-31.07.2019
Tomasz
Mazur
ul.Stasieckiego 54
pok.301
361 76 86 tomasz.mazur@uthrad.pl
6 02.09.2019
-06.07.2019
Zbigniew Chmielewski ul.Chrobrego 45
pok.15
361 76 68 zbigniew.chmielewski
@uthrad.pl
7 09.09.2019
-13.09.2019
Zbigniew Ropelewski ul.Stasieckiego 54
pok.233
361 76 06 z.ropelewski@uthrad.pl
8 16.09.2019
-20.09.2019
Tomasz
Mazur
ul.Stasieckiego 54
pok.301
361 76 86 tomasz.mazur@uthrad.pl

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page