Bezpłatny dostęp do oprogramowania firmy ANSYS, Inc.

mesco-ansys

W ramach podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno Humanistycznym w Radomiu a firmą MESco Sp z o.o. – oficjalnym dystrybutorem oprogramowania ANSYS w Polsce, pracownicy oraz studenci naszej uczelni otrzymują bezpłatny dostępny jest tego oprogramowania. Może być ono wykorzystywane zarówno do badań, jak i zajęć dydaktycznych.
Oprogramowanie Ansys wykorzystywane było w poprzednich latach na Wydziale Mechanicznym do obliczeń przepływowych, spalania oraz mechaniki. W ramach podpisanej umowy pakiet Ansys jest teraz dostępny dla pracowników oraz studentów całej uczelni.
ANSYS jest największym na świecie producentem oprogramowania do symulacji komputerowej metodą elementów skończonych oraz objętości skończonych. Oprogramowanie umożliwia obliczenia zarówno zagadnień szeroko pojętej mechaniki ciała stałego, mechaniki płynów, jak również elektromagnetyzmu oraz symulacji złożonych zagadnień multidyscyplinarnych.
W ramach licencji UTH Radom ma dostęp do następujących modułów:
Research Mechanical and CFD (25 task),
Research EM (5 task),
Research HF (5 taks),
Research Workgroup HPC 128,
Teaching Mechanical and CFD (100 task),
Teaching EM (25 task),
Teaching HF (25 task).

Studenci mają dostęp do bezpłatnej wersja oprogramowania ANSYS dla studentów (link do https://www.ansys.com/academic/free-student-products)

Pracownicy zainteresowani dostępem do licencji proszeni są o kontakt z dr. inż. Marcinem Wikło z Wydziału Mechanicznego (nr tel. 48 361 71 16, e-mail. m.wiklo@uthrad.pl)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page