Z A W I A D O M I E N I E O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

doktorat

Dnia 17 września 2019 r. o godz. 12:00 w sali 115 bud. B3 Wydziału Mechanicznego przy ul. Eugeniusza Stasieckiego 54 w Radomiu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Hernika na temat: „ Wpływ eteru dietylowego w mieszaninie z olejem rzepakowym na wybrane parametry pracy silnika o zapłonie samoczynnym”.

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Górski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Skrzek
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Rafał Longwic
Politechnika Lubelska
Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 33.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego UTH Radom

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page