Wydziałowe Seminaria Awansowe

wydzialowe-seminaria-awansowe

Seminaria awansowe związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego oraz procedurami zmiany stanowiska (prof. Uczelni) dla grupy pracowników dydaktycznych.

Seminaria zaplanowane w semestrze zimowym 2019/2020.

Lp. Autor/ Tytuł Termin
czwartek g.10:15 Aula A2
1. dr inż. Sebastian Bombiński

„Algorytmy diagnostyki stanu ostrza”

14.XI.2019
2. dr inż. Michał Pająk

„Rozmyte modelowanie procesów i stanów eksploatacyjnych złożonych systemów technicznych”

5.XII.2019
3. dr Emilia Miszczyk 9.I.2020
4. dr Tadeusz Kaczor

„Wybrane aspekty nauczania przedmiotów ścisłych na studiach technicznych”.

30.I.2020

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page