Stypendia dla młodych naukowców II edycja 2019

przechwytywanie

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców mogą być przesyłane elektronicznie do Działu Spraw Studenckich do dnia 16 grudnia 2019 r na adres mailowy: sprawystudenckie@uthrad.pl.

Wniosek o przyznanie stypendium jest możliwy do utworzenia w systemie OSF. Przed przesłaniem wniosku wygenerowany z systemu OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

UWAGA! Wniosek może złożyć wyłącznie osoba wskazana w art. 360 ust. 4 ustawy albo osoba przez nią upoważniona. Wnioski złożone indywidualnie przez młodych naukowców nie podlegają rozpatrzeniu.

Podczas tworzenia wniosku prosimy korzystać z informacji ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page