II edycja certyfikowanych szkoleń

szkolenie2

W dniach 02-06.12.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 w p.308 i s.310 o godz.9.00-16.00 odbywały się w ramach II edycji certyfikowane szkolenia z zakresu:

  • Zaawansowane technologie oprogramowania AutoCAD 2-4.12.2019 sala308,
  • Zaawansowane technologie oprogramowania Autodesk Invento 2-4.12.2019 sala 310,
  • Wizualizacja i animacja wirtualnych modeli 5-6.12.2019 sala 310,
  • Analiza wytrzymałościowa MES Autodesk Inventor 5.12.2019 sala 308

W szkoleniach uczestniczyli studenci Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.

szkolenie1

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page