Legia Akademicka 2019/20

legia-akademicka-logo-2

Szkolenie Wojskowe dla ochotników

W ramach porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej,
a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku akademickim 2019/2020,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

przypomina o zbliżającym się końcu terminu składania wniosków studentów do programu Legii Akademickiej

Zgłoszenia uczestnictwa studenta w formie papierowej

( Druk wniosku – poniżej, obok telefonu kontaktowego proszę podać adres e-mail),

Ulotka

proszę składać w pokoju:
B1-305, Wydział Mechaniczny, ul. Stasieckiego 54,
do dnia
20 grudnia 2019 roku.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page