II edycja certyfikowanego szkolenia „Analiza wytrzymałościowa MES dla praktyków”

szkoleniemes2edycja

W dniach 10-12.12.2019r. w Radomiu na Wydziale Mechanicznym UTH Radom przy ul.Stasieckiego 54 w s.310 o godz.9.00-16.00 odbywało się w ramach II edycji certyfikowane szkolenie „Analiza  wytrzymałościowa Mes dla praktyków”.

W szkoleniu uczestniczyło 3 studentów Wydziału Mechanicznego kierunku MiBM.

Uczestnictwo w szkoleniu sfinansowane zostało w ramach projektu „Zintegrowany Program UTHRad” Zadanie nr 3 „Program Kompetencji studentów UTHRad.”. Uczestnictwo w szkoleniu zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z-105/17.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page