Collegium Invisibile rekrutuje

collegium-invisible-logo
Collegium Invisibile rozpoczęło rekrutację, do której chcielibyśmy serdecznie zaprosić studentów. Stowarzyszenie zrzesza wyróżniających się studentów oraz towarzyszących im wybitnych naukowców. Proponowane przez Collegium Invisibile  programy oparte na pomyśle tzw. piramidy wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kształtowaniu swojej działalności naukowej.
W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów.
W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 16 lutego 2020 r. 
Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.
Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu.
Wszelkie informacje są dostępne także na stronie internetowej: http://ci.edu.pl/rekrutacja/.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page