Ogólnopolski Konkurs SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”

simplogo

Ogólnopolski Konkurs SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku” zwany w niniejszym regulaminie „Konkursem” organizowany jest corocznie od 2007 r. przez Zarząd Główny SIMP wspólnie z Zarządami Oddziałów SIMP i jednostkami badawczo-rozwojowymi,

Do Konkursu można zgłaszać wdrożone w minionym roku kalendarzowym innowacyjne opracowania naukowo-badawcze, techniczne i organizacyjne w czterech kategoriach:

  • kategoria N: prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • kategoria P: osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • kategoria R: osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • kategoria S: prace wykonane w średnich szkołach technicznych.

Zgłoszenia do II etapu Konkursu osiągnięć nagrodzonych i wyróżnionych w I etapie, Zarządy Oddziałów i jednostki badawczo-rozwojowe przesyłają do Zarządu Głównego SIMP w terminie do dnia 31 marca 2020.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Regulamin

Druk zgłoszenia

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page