OGŁOSZENIE Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego (okręg nr 6)

wm-logo

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu UTH w Radomiu Uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 30 maja 2019 r. oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Uchwała Nr 000-9/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. z późn. zm. podaje do publicznej wiadomości, że:

Kandydatami z Wydziału Mechanicznego do Kolegium Elektorów

na kadencję 2020-2024 są:

 

– w grupie przedstawicielskiej profesorów oraz profesorów UTH:

 1. Górski Krzysztof
 2. Król Kazimierz
 3. Puchalski Andrzej
 4. Szumiata Tadeusz
 5. Żurowski Wojciech

– w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Jędra Ireneusz
 2. Kołodziejczyk Krzysztof
 3. Kucharczyk Wojciech

 

Komisja Wyborcza ponadto informuje, iż:

w dniu 05 marca 2020 r. (czwartek) w sali nr 114 Aula A1 zostaną przeprowadzone wybory (I tura) przedstawicieli do Kolegium Elektorów.

W godz. 10:00 ÷ 10:20profesorów oraz profesorów UTHgłosowanie pierwsze.
W przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu
w godz. 10:45 ÷ 11:00 odbędzie się głosowanie drugie.

W godz. 11:30 ÷ 12:00pozostałych nauczycieli akademickichgłosowanie pierwsze.
W przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym głosowaniu
w godz. 12:30 ÷ 13:00 odbędzie się głosowanie drugie.

Ponadto:

 • 8 ust. 9 Regulaminu wyborczego brzmi: „…Przed wydaniem karty do głosowania, Komisja Wyborcza p.j.o.  ma obowiązek sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub każdego innego dokumentu
  z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Osoba przystępująca do głosowania powinna posiadać przy sobie taki dokument oraz okazać go członkowi Komisji…”

 

Marek Stępniewski

Przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Mechanicznego

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page