Możliwość dodatkowych wyjazdów dla pracowników w ramach programu Erasmus+

money-2398218_1920

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe środki na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20, które mogą być zrealizowane do 31.03.2021. W związku z tym uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia 05.03.2020 propozycji wyjazdów. Informacje należy przesłać do dr hab inż. Krzysztofa Górskiego – koordynatora programu Erasmus+ na Wydziale Mechanicznym, który udziela niezbędnych informacji o zasadach realizacji wyjazdu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page